Goede Doel 2013

Ook in 2013 was de opbrengst van het toernooi bestemd voor de stichting Face2Faith. Deze stichting zet zich in voor christenen die hulp nodig hebben in Pakistan.
Meer informatie over Face2Faith.

Opbrengst en resultaat

De opbrengst van het toernooi was in totaal 8895,45 euro.
Dit bedrag is in zijn geheel besteed aan de noodhulp aan christenen die slachtoffer waren van een aanval in de christelijke wijk Joseph Colony in BadamiBagh bij Lahore. Hierbij werden circa 150 woningen verwoest en enkele kerken in brand gestoken. Voor het bedrag zijn tenten, matrassen, dekens en voedsel verstrekt aan direct getroffenen.

Hoewel de wijk circa 1000 kilometer verwijderd is van het gebruikelijke werkgebied van Face2Faith konden dankzij de opbrengst van het toernooi toch veel snel mensen geholpen worden.

Bijgevoegd enkele foto’s van de situatie ter plaatse.