Goede doel

Vluchtenlingenwerk

In 2017 zet het volleybaltoernooi zich in voor Vluchtenlingenwerk.

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
Om dit belangrijke werk te kunnen blijven doen is er geld nodig daarom is het VluchtelingenFonds in het leven geroepen, het is een financieel vangnet voor vluchtelingen.

Meer informatie over Vluchtenlingenwerk.

Eerdere goede doelen

In het verleden heeft het nachtvolleybaltoernooi ook voor andere doelen geld opgehaald.
Een overzicht van deze doelen vind je hieronder.

FoodCompany Ridderkerk

In 2016 zetten we ons in voor FoodCompany Ridderkerk. FoodCompany Ridderkerk wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel tegengaan. Wij zetten ons in voor mensen die rond moeten komen van een sociaal minimum inkomen. Zij kunnen gebruik maken van levensmiddelen die beschikbaar gesteld worden door groothandelaren en tuinderijen.

Meer informatie over FoodCompany Ridderkerk.

Red een Kind

In 2014 en 2015 werd er voor Red een Kind geld opgehaald.

In 2015 maakten we ruimte om te leren voor kinderen in Chama. Met 7658 euro was er wederom een mooi resultaat.
In 2014 werd het geld gebruikt voor kippen, geiten en koeien. Er werd toen 7096 euro opgehaald.

Face2Faith

In de jaren 2011, 2012 en 2013 was de opbrengst van het nachtvolleybaltoernooi voor de stichting ‘Face2Faith’.

Face2Faith Foundation is een stichting die is gestart in 2010. Halverwege dat jaar heeft zich een watersnoodramp voltrokken in Pakistan met een omvang van wel 5 tot 6 keer de oppervlakte van Nederland.

Meer informatie over Face2Faith.

ZOA

In de jaren 2009 en 2010 werd er gevolleybald voor de ZOA.

ZOA ondersteunt mensen die lijden als gevolg van een gewapend conflict of natuurramp, door hen te helpen hun bestaan opnieuw op te bouwen.

Meer informatie over ZOA.