Face2Faith

Sinds 2011 is de opbrengst van het nachtvolleybaltoernooi voor de stichting ‘Face2Faith’.

Face2Faith Foundation is een stichting die is gestart in 2010. Halverwege dat jaar heeft zich een watersnoodramp voltrokken in Pakistan met een omvang van wel 5 tot 6 keer de oppervlakte van Nederland. Huizen, wegen, fabrieken, landbouwgronden kwamen onder water te staan. In de media is daar aandacht voor geweest en er is hulp geboden in de vorm van materiële en financiële hulp.
Door contacten via familie en vrienden hebben mensen in Pakistan hulp ingeroepen voor vooral de christelijke gemeenschap. Vooral de minderheden, zoals christenen en hindoestanen, blijken verstoken te zijn van hulp van de daar aanwezige humanitaire hulp. Juist voor deze minderheden wil Face2Faith zich inzetten.
Van de projecten die op dit moment “draaien” is het Riksja project een groot succes. De Riksjachauffeurs kunnen in hun eigen onderhoud voorzien en bouwen reserve gelden op.

In 2013 zal de rijstoogst waarschijnlijk voor het derde jaar achtereen mislukken, vanwege hevige overstromingen.  Hierdoor moet Face2Faith weer veel energie en geld gaan steken in het verlenen van noodhulp terwijl het geld ook hard nodig is voor de wederopbouw van de dorpen, die al eerder met overstroming te maken hebben gehad.
Een onderwijsproject kan binnenkort van start gaan. Het zal zich richten op de basiseducatie; lezen, schrijven en rekenen. Hiervoor zal het Face2Faith House in Jati worden gebruikt.
Een ander nieuw project “contact met buitenlandse kerken” wil Pakistaanse christelijke gemeenten een zusterkerk relatie laten aangaan met christelijke gemeenten in het buitenland.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.face2faith.nl
Of kijk op de Facebook pagina van Face2Faith, daar kan je ook eenvoudig op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Opbrengsten

Er is 3 jaar gevolleybald voor Face2Faith. In 2011 was de opbrengst 4961,50 euro. In 2012 werd er een schepje bovenop gedaan met een opbrengst van 6289,97 euro. Waarna in 2013 het recordbedrag van 8895,45 euro werd opgehaald voor christenen in Pakistan.