FoodCompany Ridderkerk

Logo_FCR
FoodCompany Ridderkerk wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel tegengaan. Wij zetten ons in voor mensen die rond moeten komen van een sociaal minimum inkomen. Zij kunnen gebruik maken van levensmiddelen die beschikbaar gesteld worden door groothandelaren en tuinderijen.

Oorsprong

FoodCompany Ridderkerk is in september 2014 gestart. Vanuit de Kledingbank werd waargenomen dat veel mensen buiten de boot vallen bij de Voedselbank. Dit omdat ze in het voortraject van schuldhulpverlening zitten en op dat moment nergens terecht kunnen maar ook omdat na 3 jaar mensen hiervan geen gebruik meer mogen maken.
Het bleek echter dat heel veel mensen na 3 jaar nog niet uit de problemen zijn. Dit komt omdat er vaak complexe problemen spelen binnen deze gezinnen. Scheiding, vaak schuldproblemen die niet oplosbaar zijn, psychische problemen bij de ouders wat ook weerslag heeft op de kinderen. Foodcompany is dus een aanvulling op de bestaande hulpverlening.

Overschot voedsel

Er is VEEL voedsel over. Elke dag worden er tonnen fruit en groente weggegooid vanuit supermarkten, leveranciers en tuinders. En daar doet de FoodCompany iets mee.
Dit voedsel, wat anders weggegooid zou worden, wordt aan de groep mensen die het binnen Ridderkerk het hardste nodig heeft gegeven.
Op dit moment zijn er meer dan 280 ridderkerkse gezinnen die gebruik maken van de FoodCompany.
Met een klantenkaart mogen ze 3 x per week voedsel halen voor een basismaaltijd.
En daar zijn ze blij mee. En wij ook.

Enkele feiten van FoodCompany Ridderkerk.

  • FoodCompany meer dan 280 ridderkerkse gezinnen voorziet van voedsel
  • FoodCompany mensen voorziet van informatie en mensen kan doorsturen.
  • Mensen ingeschreven moeten staan bij de Kledingbank zodat hun inkomsten gecontroleerd zijn (tot 110% bijstandsniveau)
  • Er 20 vrijwilligers 6 dagen in de week bezig zijn met voedsel halen, voedsel verstrekken, opruimen, schoonmaken, informatie geven, en er zijn voor de mensen enz.
  • FoodCompany graag wil samenwerken met maatschappelijke organisaties en de gemeente. Want samen kun je meer bereiken.
  • FoodCompany werkt alleen lokaal. Vandaar dat er ook geen wachttijden zijn.
  • Door middel van verschillende projecten wordt geprobeerd mensen te motiveren om weer grip op hun leven te krijgen.
  • FoodCompany alleen met vrijwilligers werkt.

Wil je meer weten over FoodCompany Ridderkerk, kijk op hun eigen website.