Red een Kind

logo.redeenkindRed een kind wil dat ieder kind veilig en gezond kan opgroeien, in hun eigen omgeving, bij hun eigen familie. Red een kind ondersteunt daarom vaak hele gezinnen of zelfs hele dorpen.

2015 – Ruimte om te leren

De opbrengst van het toernooi in 2015 wordt gebruikt voor goed onderwijs voor kinderen in Chama (Oost-Zambia). In dit plattelandsgebeid is naar school gaan voor kinderen allesbehalve vanzelfsprekend.

ruimte.om.te.lerenOmdat de overheid geen geld beschikbaar heeft, hebben de ouders zelf de schouders eronder gezet. Ze hebben inmiddels dertig kleine dorpsscholen opgericht. Een mooi begin. Toch is juist nu hulp hard nodig. Want het lukt ouders niet langer om al deze scholen zelf draaiende te houden.

De komende drie jaar helpt Red een Kind om het onderwijs op deze scholen te verbeteren. Daardoor krijgen 6.000 kinderen de kans om naar school te gaan. Een aantal schoolgebouwen moet worden gerepareerd, 300 leerkrachten krijgen een opleiding en de overheid wordt betrokken bij de scholen. Ook helpen we ouders met het vergroten van hun inkomen. Dit komt hun gezinnen én de school ten goede.

Red een Kind helpt in dit project met:

Ruimte om te leren
Een goed schoolgebouw, zodat kinderen zich kunnen concentreren op de les.

Een goede juf voor de klas
Training voor leerkrachten, zodat ze goed onderwijs kunnen geven.

Ouders aan het werk
Extra inkomsten voor het gezin én voor de school.

Aandacht voor elk kind
Ideeën van de kinderen gebruiken, zodat het onderwijs nog beter wordt.

Help en volleybal mee en geef deze kinderen, hun ouders en leraren de kans om samen aan de toekomst te bouwen! Namens de kinderen in Zambia, hartelijk dank!
Meer informatie over dit project vind je op de website van Red een Kind.

2014 – Een dierbaar cadeau!

cover_folder-001 In 2014 werd de opbrengst van het toernooi gebruikt voor een dierbaar cadeau. Er werd een mooi bedrag van 7056 euro ingezameld voor kippen, geiten en koeien.
Wat is je meest waardevolle bezit? Een geit of een kip komt vast niet als eerste bij je op. In een land als Burundi is dat heel anders. Een kip, geit of koe kan daar zelfs levensreddend zijn.

Vraag het maar aan Cecile, moeder van vier kinderen. Zij is dolblij dat zij haar kinderen nu elke dag een ei en wat melk kan geven. Haar jongste kind had weinig weerstand en was vaak erg ziek. Nu gaat dat stukken beter.

kip_txt_smallCecile kon twee kippen en een geit kopen via de zelfhulpgroep waar ze lid van is.
Het is eigenlijk een lening: het eerste jonge geitje geeft ze straks door aan een ander lid van de groep. Zo kunnen steeds meer gezinnen profiteren van een groeiende veestapel.

Red een Kind wil nog veel meer gezinnen op deze manier ondersteunen. Uw sponsoring is daarbij heel hard nodig. Met een kip, geit of koe maak je een cruciaal verschil. Voor kinderen, hun ouders én hun omgeving.
Hoeveel gezinnen maken jullie blij?