Vluchtenlingenwerk

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
Om dit belangrijke werk te kunnen blijven doen is er geld nodig daarom is het VluchtelingenFonds in het leven geroepen, het is een financieel vangnet voor vluchtelingen.

Locatie Ridderkerk

Stichting vluchtenlingenwerk doet haar werk verdeeld over vele locaties in Nederland. Verdeeld over 7 regio’s en nog meer plaatsen.
Het Nachtvolleybal Toernooi zet zich in voor de locatie in Ridderkerk, alle opbrengst wordt specifiek in de regio gebruikt.

VluchtelingenFonds

Reiskosten, hoge leges en allerhande regelkosten maken het leven voor vluchtelingen erg duur. En dat terwijl ze hun leven in Nederland pas net aan het opbouwen zijn. Voor vluchtelingen die de hoge kosten van bijvoorbeeld een verblijfsvergunning niet kunnen opbrengen, is er een laatste vangnet: het VluchtelingenFonds van VluchtelingenWerk.

Wie kan een beroep doen op het VluchtelingenFonds?

Het VluchtelingenFonds is een laatste vangnet. Vluchtelingen kunnen een beroep doen op het Fonds onder bepaalde voorwaarden:

  • als zij de kosten op geen enkele andere manier kunnen betalen;
  • als zij kunnen aantonen dat ze een asielachtergrond hebben;
  • als het uitgesloten is dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of de gemeente de kosten op zich neemt.

Wordt een aanvraag goedgekeurd door VluchtelingenWerk, dan krijgen vluchtelingen een gedeelte van de kosten vergoed. Verzoeken kun je indienen bij de regionale stichtingen van VluchtelingenWerk.
Vier voorbeelden van vergoedingen

  • Vergoeding bij gezinshereniging
  • Vergoeding van legeskosten
  • Vergoeding onderdak uitgeprocedeerden
  • Vergoeding ‘bijzondere noden’

Meer informatie en verdere details kunt u vinden op de site van VluchtelingenWerk Nederland.

De opbrengst van het toernooi gaat specifiek naar de locatie Ridderkerk van Vluchtelingenwerk.