ZOA

De missie van ZOA is het ondersteunen van mensen die lijden als gevolg van een gewapend conflict of natuurramp, door hen te helpen hun bestaan opnieuw op te bouwen. Wij doen een beroep op onze achterban en partners, in het Noorden en in het Zuiden, om hun verantwoordelijkheid te nemen en betrokken te raken. Wij bieden een maximale toegevoegde waarde aan diegenen die wij ondersteunen en aan diegenen die ons ondersteunen.
Onze missie laat zich samenvatten in de drie woorden HULP HOOP HERSTEL.

HULP
Wij bieden hulp aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict.

HOOP
Wij dragen bij aan een nieuw perspectief van hoop waarin mensen in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst.

HERSTEL
Samen met de getroffen gemeenschappen werken wij aan verder herstel, totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Meer informatie over de ZOA is te vinden op hun eigen website.

ZOA en het Nachvolleybaltoernooi

Bij de eerste 2 edities (2009 en 2010) van het nachtvolleybaltoernooi was de opbrengst bestemd voor de ZOA.
In 2009 was de opbrengst 4000 euro, verdubbeld door diverse (overheids) instanties. Het geld werd specifiek gebruikt voor een project in Cambodja om arme boeren een beter bestaan te geven.
In 2010 was de opbrengst eveneens 4000 euro. Dit jaar werd het geld gebruikt voor een waterproject in Myamar, voormalig Birma. Het bedrag werd verdubbeld door de stichting Aqua for all.