Hoe werkt het?!

Meedoen? Dat kan! De procedure gaat ongeveer als volgt:

Elk team heeft minimaal 6 spelers nodig (maximaal 8), waaronder minimaal 2 vrouwelijke spelers. Tijdens de wedstrijden moeten er altijd minimaal 2 vrouwelijke spelers in het veld staan.

We vragen een teamnaam, de naam en  leeftijd van elke speler en een contactpersoon, met emailadres, als aanspreekpunt voor ons.

Het is de bedoeling dat elke team(lid) sponsors zoekt. De praktijk leert ons dat dit veelal gaat op 2 verschillende manieren: elk teamlid zoekt apart sponsoren óf een team laat zich als geheel sponsoren door een bedrijf of door de totale kerkelijke gemeente.

Naast sponsorgeld vragen we elk team € 100,- inschrijfgeld. Dit komt neer op net geen 17,- euro per persoon, maximaal.  Dit geld vragen we om met name de kosten te dekken, zodat al het sponsorgeld ook rechtstreeks naar het goede doel gaat! Dit bedrag dient vooraf voldaan te zijn. Je aanmelding is pas definitief als het geld is ontvangen.

Vanaf 19:00 uur, is de zaal geopend en worden alle teams verwacht.  De teams leveren voorafgaande aan de start van het toernooi hun inschrijf- en sponsorgeld in, zodat tijdens de prijsuitreiking, 08:00 uur in de ochtend, de volgende dag , het opgehaalde bedrag bekend gemaakt kan worden.

Tijdens het toernooi zal de hele nacht de sportkantine geopend zijn, zodat ook voor de inwendige mens gezorgd kan worden!  Het (overmatig) meebrengen van eigen eten of drinken is dan ook niet nodig en onwenselijk.

Tijdens het toernooi gelden de volgende spelregels.